BEDRIJFSPROFIEL

CNC People is gespecialiseerd in het bemiddelen van talent en professionals op het gebied van engineering, manufacturing, production en maintenance. Wij helpen organisaties beter te presteren door zowel expertise als capaciteit aan te bieden.

Certificeringen en lidmaatschappen

CNC People Services is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Daarnaast is CNC People Services in het bezit van NEN4400-1 en VCU certificering. U bent dus altijd gegarandeerd van een HR partner die voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen.

WERKWIJZE

Onze werkwijze is net zo zorgvuldig als eenvoudig. Wij luisteren goed naar uw wensen, maken graag heldere afspraken en komen altijd onze beloften na. Wij tonen graag initiatief en zijn er op gebrand de beste oplossing te vinden voor uw organisatie. Bij ons staat ú centraal, iedere dag weer.

Persoonlijk

CNC People streeft ernaar als intermediair dé partner te zijn voor werkzoekenden en bedrijven. Wij kijken verder dan alleen een CV of een standaard profielomschrijving en kiezen ervoor ons te verdiepen in en écht te luisteren naar onze opdrachtgevers en kandidaten. U krijgt 1 aanspreekpunt. Daarachter staat een krachtige organisatie die alle ondersteuning biedt om onze beloftes waar te maken. Zowel in kennis, visie als mankracht.

No cure no pay

Wanneer u CNC People inschakelt, wordt uw vraag altijd op basis van ‘no cure no pay’ in behandeling genomen. Kortom: pas wanneer een kandidaat bij u werkzaamheden gaat verrichten, middels tussenkomst van CNC People, wordt er een uurtarief of werving- en selectiefee in rekening gebracht.

STRATEGIE

Focus

Door onze sterke focus zijn wij in staat het beste talent en de beste professionals te vinden en aan uw organisatie te verbinden. De komende jaren groeien we door ons nog meer te focussen. We laten ons niet afleiden, maar concentreren ons op waar we goed in zijn. En dat blijven we verbeteren.

Innovatie

Wij blijven investeren en innoveren op het gebied van automatisering en kennis om de concurrentie een slag voor te blijven.

Lean

Het vinden van de juiste mensen neemt kostbare tijd in beslag. Met behulp van onze ruime kennis, een optimaal ingericht bemiddelingsproces en oprechte interesse realiseren wij de perfecte matches op een efficiënte en effectieve manier. Bovendien zijn we resultaatgericht in het voltooien van iedere opdracht.

VISIE

Het speelveld waarin CNC People actief is in Nederland, verandert de komende decennia sterk. Demografische verschuivingen, felle concurrentie en technologische ontwikkelingen leiden tot continue aanpassingen op de arbeidsmarkt.

Specialismen

Wij zijn gespecialiseerd in engineering, manufacturing, production en maintenance. CNC People speelt in op een dynamische arbeidsmarkt die steeds vraagt om andere kennis en kunde. Ons productportfolio is breed. Wij leveren toegevoegde waarde door de inzet van vakkennis en het bieden van maatwerk. Wij werven vakkundig technisch personeel, leiden op en begeleiden. Wij weten wat er speelt in de markt.

Flexibilisering

Organisaties hebben meer behoefte aan flexibiliteit en een effectieve inzet van goed gekwalificeerde medewerkers. Ook medewerkers zijn meer en meer op zoek naar flexibiliteit en zijn voor hun inkomenszekerheid niet meer afhankelijk van één werkgever.

MISSIE

Het is onze missie om mensen te helpen aan de baan die het beste bij hen past en tegelijkertijd onze relaties te voorzien van de meest geschikte medewerkers. Als HR business partner zijn wij voor een steeds groeiend aantal mensen en organisaties de connectie met de arbeidsmarkt. Vanuit onze jarenlange expertise bieden wij een veelheid aan mogelijkheden voor werk, opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Ontzorgen

Wij willen organisaties ontzorgen en helpen beter te presteren door capaciteit en flexibiliteit te combineren met expertise en innovatie. Dit doen wij door organisaties uit te breiden met een flexibele schil. We ondersteunen opdrachtgevers in hun continuïteit. Wij werken op een betrokken manier aan een lange termijnrelatie.

KERNWAARDEN

Flexibiliteit

Wij geloven in maatwerk oplossingen. Wij hebben geen groot bureaucratische organisatie achter ons, maar hebben korte communicatielijnen. Daardoor kunnen wij snel handelen.

Kennis

Met onze knowhow helpen wij onze klanten aan de juiste mensen, waardoor zij in staat zijn om met goed gekwalificeerde medewerkers optimaal te kunnen meebewegen met de markt.

Kwaliteit

Waar anderen vaak werken op kwantitatieve doelstellingen werken wij op basis van kwaliteit. Wij willen een goede en langdurige relatie opbouwen met onze opdrachtgevers. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze kandidaten perfect passen bij uw behoeften binnen de afgesproken termijn.

Transparantie

Wij geloven in open, eerlijke, duidelijke en persoonlijke communicatie.

Vertrouwen

We waarderen onze relaties en gaan voor de lange termijn. We informeren opdrachtgevers en kandidaten eerlijk over de mogelijkheden. Zo bouwen we aan onderling vertrouwen en een hoge klanttevredenheid.

MVO

CNC People biedt duurzame oplossingen die de maatschappij als geheel, onze klanten, onze kandidaten en onszelf ten goede komen. Dat doen we door mensen en werk samen te brengen. Maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt verder. Wij willen rekening houden met de invloed van onze activiteiten op mens, milieu en maatschappij en ontplooien en ondersteunen daartoe tal van initiatieven.

Ontwikkeling van mensen

Wij willen mensen laten groeien zodat zij goede kansen hebben op de arbeidsmarkt. We geven niet alleen zo veel mogelijk mensen toegang tot de arbeidsmarkt, we bieden hen ook mogelijkheden tot zelfontplooiing en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. CNC People hecht grote waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Het opdoen van ervaring door middel van werk, stages en opleidingen is voor mensen cruciaal om in hun loopbaan duurzaam inzetbaar te blijven. Wij bieden daartoe de mogelijkheden.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Wij vinden dat niemand zou moeten worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Deze benadering leidt tot duurzame oplossingen die er werkelijk toe doen.
CNC People heeft een aantal tools in huis om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. CNC People Academy is daar een voorbeeld van.
Daarnaast hebben wij ook intensief contact met het UWV en gemeenten. Met het werkzoekendenbestand Werk.nl van het UWV worden werkzoekenden actief begeleid naar werk. Inmiddels zijn met onze inzet al honderden uitzendkrachten aan een baan geholpen of hebben zij zich verder ontwikkeld.

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid, verzuim en verloop.
Wij bieden onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving, zodat zij zich kunnen concentreren op zijn/haar taken en de uitval door ongevallen of ongunstige werkomstandigheden wordt geminimaliseerd. Flexwerkers krijgen, wanneer ze in dienst komen in overleg met de opdrachtgever PBM. Daarnaast worden ze o.a. door ons actief veiligheidsbeleid ook regelmatig op de gevaren op de werkvloer gewezen.

Milieu

Onze impact op het milieu maken we zo klein mogelijk op het gebied van mobiliteit, energie, papier, en de reductie van CO2-uitstoot. Belasting op het milieu proberen wij waar mogelijk te beperken, ook streven wij naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

Wij proberen onze flexwerkers altijd zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te plaatsen. Dit beperkt hun woon-werkverkeer aanzienlijk.

Door toenemende digitalisering in onze processen wordt aanzienlijk bespaart op papier en logistieke bewegingen. Zo werken we met een digitale loonstroken en jaaropgaven. Alle personeelsdossiers worden zoveel mogelijk digitaal bewaard, inclusief gescande documenten. CNC People heeft een digitaal urenverwerkingssysteem, waardoor de flexwerker niet meer fysiek zijn urendeclaratie naar een vestiging hoeft te brengen.

KWF Zakenvriend

Als onderneming deelt CNC People met miljoenen mensen een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. En zo snel als zij hiertoe in staat worden gesteld. Met een vast maandelijks bedrag sponsort CNC People als KWF Zakenvriend wetenschappelijk kankeronderzoek.

RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies (RvA) van CNC People is het aanspreekpunt voor de directie over beleidsmatige onderwerpen. Zij heeft als doelstellingen: Het adviseren van de directie van CNC People op het gebied van visie- en strategieontwikkeling van de onderneming voor de korte, middellange en lange termijn. Het fungeren als klankbord van de directie over voorkomende operationele vraagstukken. Effectief toezicht houden op goed bestuur (governance) en bewaken van de identiteit en continuïteit van de onderneming, alsmede het bevorderen van haar verdere ontwikkeling.

Leden

De RvA bestaat momenteel uit de volgende leden: Vacant

WERKEN BIJ CNC PEOPLE

Stage en Afstuderen

Young Professionals krijgen bij CNC People de kans hun ambities waar te maken en daarom zijn wij doorlopend op zoek naar talentvolle studenten die de uitdaging bij CNC People willen aangaan. CNC People biedt regelmatig stage- en afstudeeropdrachten aan op HBO niveau. Graag horen we wat je persoonlijke uitdagingen en ambities zijn!

Franchise ondernemer worden bij CNC People

Wilt u meer weten over het starten van uw eigen CNC People vestiging? Wij maken graag kennis met u. Uw informatieaanvraag wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Vacatures

Momenteel hebben wij geen vacatures.

Onze opdrachtgevers

klant kmt
klant sirius
klant sbw
klant betherma