CNC People Services, een handelsnaam van PSC Backoffice Services 200 BV

Het juridisch werkgeverschap wordt voor CNC People BV verzorgd door ons externe administratiekantoor CNC People Services, een handelsnaam van PSC Backoffice Services 200 BV (KvK 32136747).

CNC People Services verzorgt voor CNC People BV onder andere de contracten, urenadministratie, loonadministratie, loonaangiften, facturatie, debiteurenbeheer, certificeringen en ziekmeldingen.

ABU CAO voor Uitzendkrachten

PSC Backoffice Services 200 B.V. is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Alle CNC People uitzendmedewerkers werken dan ook conform de ABU-CAO.

De CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de vakbonden afsluiten is een belangrijke ordening in de markt voor uitzendkrachten. De algemeenverbindendverklaring maakt dat de cao voor alle uitzendkrachten geldt (met uitzondering van dispensaties).

Het ABU-keurmerk vertegenwoordigt hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd, is kwaliteit continu gewaarborgd.

SNA Keurmerk NEN 4400-1

PSC Backoffice Services 200 B.V. heeft het betrouwbare SNA Keurmerk NEN 4400-1.

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zo zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in NEN 4400-1, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

VCU Certificering

PSC Backoffice Services 200 B.V. is VCU gecertificeerd.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven.

Onze opdrachtgevers

klant kmt
klant sirius
klant sbw
klant betherma